29.12.2014
26.12.2014
no image

Дүн өвлийн хахир хүйтнээр ужиг нойрноос Дасал дотно дуудлага намайг сэрээв Дасал болтлоо хаана сонсоноо санах гэж хүчлээд чадсангүй Даарч...

25.12.2014
22.12.2014
16.12.2014
no image

Тэнгэр газрын хооронд төрөл дээшлээд Тэнхээ чадалд минь хязгаар үгүй болсон байв Тэнэгрэл мунхаглалыг таягдан хаяад Төгс төгөлдөрт дөхөж ...

11.12.2014